jueves, 9 de octubre de 2008

Plataforma contra la Central Térmica

La constitució d'una plataforma veïnal contrària a la CENTRAL TÈRMICA ja està en marxa. Adjunte la convocatòria. Els particulars també podeu col·laborar enviant email amb contacte a Ivan Lledó.

La constitución de una Plataforma Vecinal contra la CENTRAL TÉRMICA ya está en marcha. Adjunto la convocatoria. Los particulares tambien pueden colaborar enviando email con contacto a Ivan Lledó.


(versió en valencià)

L'Associació de Veïns “Cinquena Elevació” de la partida del Boch de Crevillent us vol informar que degut als rumors que corrien sobre la paralització del projecte de construcció de central tèrmica a la nostra partida, ens vam posar en contacte amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per saber com anava el projecte.


La resposta és que estem com estàvem, és a dir, que el projecte està encara en fase de Consultes Prèvies i per tant a nivell oficial no hi ha res aprovat.


Creiem que aquest és un bon moment per reunir-nos totes les persones de Crevillent i pobles dels voltants que estem en contra d'aquesta central contaminadora, i de crear entre tots i totes una Plataforma d'entitats i col·lectius en contra de la Central Tèrmica.


Per això, si la vostra entitat vol formar part d'aquesta futura plataforma, necessitem que ens proporcioneu una persona de contacte, amb núm. de telèfon, adreça i/o adreça electrònica. Baix del missatge trobareu la persona encarregada d'aquesta plataforma i un formulari per emplenar amb les vostres dades.


Una vegada tinguem preparada la llista de gent col·laboradora, convocarem una reunió per trobar-nos i començar a preparar l'acte de creació de la plataforma i les possibles accions a fer.


Us demane, per favor, que contesteu aquesta missiva el més aviat possible si esteu interessats en aquesta iniciativa ja que la coordinació de molta gent implica entre altres coses retards grans de temps i això no ens ho podem permetre.


És hora de menejar-se...Estàs amb nosaltres?Associació de Veïns “Cinquena Elevació”

Ivan Lledó

620489365

Partida El Boch 155 03330 Crevillent

illedo@gmail.com(versión en castellano)


La Asociación de Vecinos “Quinta Elevación” de la partida del Boch de Crevillent os informa informar que debido a los rumores que corrían sobre la paralización del proyecto de construcción de una central térmica a nuestra partida, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para saber cómo iba el proyecto.


La respuesta es que estamos como estábamos, es decir, que el proyecto está todavía en fase de Consultas Previas y por lo tanto a nivel oficial no hay nada aprobado.


Creemos que este es un buen momento para reunirnos todas las personas de Crevillent y pueblos de los alrededores que estamos en contra de esta central contaminadora, y de crear entre todos y todas una Plataforma de entidades y colectivos en contra de la Central Térmica.


Si vuestra entidad quiere formar parte de esta futura plataforma, necesitamos que nos proporcioneis una persona de contacto, con núm. de teléfono, dirección y o/dirección electrónica. Debajo del mensaje encontraréis la persona encargada de esta plataforma y un formulario para rellenar con vuestros datos.


Una vez tengamos preparada la lista de gente colaboradora, convocaremos una reunión para encontrarnos y empezar a preparar el acto de creación de la plataforma y las posibles acciones a hacer. Os pido, por favor, que contesteis esta misiva con la mayor brevedad posible si estáis interesados en esta iniciativa puesto que la coordinación de mucha gente implica entre otras cosas retardos grandes de tiempo y esto no nos lo podemos permitir.


Es hora de moverse...Estás con nosotros?


Asociación de vecinos “Quinta Elevación”

Ivan Lledó

620489365

Partida El Boch 155 03330 Crevillent

illedo@gmail.comOrganització, Entitat, Col·lectiu:


Persona de contacte:


Telèfon:


Adreça o adreça electrònica:
Organización, Entidad, Colectivo:


Persona de contacto:


Teléfono:


Dirección o correo electronico:No hay comentarios: