viernes, 13 de junio de 2008

CONVOCATORIA CONCENTRACION PLANTA TERMICA

L'associació de veïns “Quinta elevación” de Crevillent convida totes les entitats, associacions i veïns interessats en mostrar el seu rebuig al projecte de construcció d'una Central Tèrmica de 100 MW a la partida del Boch a l'ACTE PÚBLIC que tindrà lloc al costat de la parcel·la on es pretén construir aquesta central el diumenge 22 de juny a les 12 h. del migdia.

A l'acte s'organitzaran les següents activitats:

· Balanç de la feïna duta a terme fins ara per aquesta associació en contra de la central.

· Informacions als veïns de quina és la situació actual del projecte.

· Formació d'una gran cadena humana que envolte la parcela simbolitzant així el nostre rebuig a la futura central.

Adjuntem un plànol sobre com arribar a la parcel·la i les al·legacions que seran presentades al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

Us esperem a tots i totes, gràcies per la vostra col·laboració.


______________


La asociación de vecinos “Quinta Elevación” de Crevillent invita a todas las entidades, asociaciones y vecinos interesados en mostrar su rechazo al proyecto de construcción de una Central Térmica de 100 MW en la Partida del Boch al ACTO PÚBLICO que tendrá lugar al lado de la parcela donde se pretende ubicar dicha central el domingo 22 de junio a las 12 h. del mediodía.

En este acto se organizarán las siguientes actividades:

· Balance del trabajo realizado hasta ahora por la asociación en contra de la central.

· Información a los vecinos sobre la situación actual del proyecto.

· Formación de una gran cadena humana que rodee la parcela simbolizando así nuestro rechazo a la futura central.

Adjuntamos un plano sobre como llegar a la parcela y las alegaciones que se presentarán en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Os esperamos a todos y todas, gracias por vuestra colaboración.

No hay comentarios: